Uudised

 • 2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

  Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 179,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,3%. 9 kuu müügitulu oli 525,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 498,8 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,9 miljonit eurot, mis on 10,4% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2019. aasta 9 kuu puhaskasum oli 17,1 miljonit eurot, mis on 9,7% eelmise aasta sama perioodi kasumist madalam, olles mõjutatud suuremast maksukulust ning IFRS 16 arvestuslikust intressikulust. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul 23,5 miljonit eurot.

  Loe lähemalt

 • 2019. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

  Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,6 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 17,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,2 miljonit eurot. Loe lähemalt

 • Dividendi väljamakse

  Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Loe lähemalt

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

 
Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvate ettevõtjate peamisteks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Grupi ettevõtted moodustavad enam kui kümnendiku kogu Eesti jaekaubandusest ning annavad tööd üle 3500 inimesele.

Loe lähemalt