Uudised

 • 2019. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

  Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,6 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 17,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,2 miljonit eurot.

  Loe lähemalt

 • Dividendi väljamakse

  Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Loe lähemalt

 • 2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

  Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,8 miljoni euroga, millest 0,4 miljonit eurot oli 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 negatiivne mõju maksueelsele kasumile arvestusliku intressi ja kulumi erinevuse näol. Loe lähemalt

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

 
Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvate ettevõtjate peamisteks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Grupi ettevõtted moodustavad enam kui kümnendiku kogu Eesti jaekaubandusest ning annavad tööd üle 3500 inimesele.

Loe lähemalt