Uudised

 • Dividendi väljamakse

  Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

  Loe lähemalt

 • 2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

  Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,8 miljoni euroga, millest 0,4 miljonit eurot oli 01.01.2019 rakendunud uue raamatupidamisstandardi IFRS 16 negatiivne mõju maksueelsele kasumile arvestusliku intressi ja kulumi erinevuse näol. Loe lähemalt

 • Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte AS TKM King juhatuse koosseisus

  Tallinna Kaubamaja Grupp AS koondab teatud kaubagruppide müügile spetsialiseerinud ketikaubandused ühtse juhtimise alla. Muudatus puudutab tütarettevõtteid AS TKM King, OÜ TKM Beauty ja OÜ TKM Beauty Eesti. Eelnevaga seoses asub alates 4. aprillist 2019 Tallinna Kaubamaja Grupp ASile kuuluva, ABC King ning SHU kaupluseid opereeriva ASi TKM King juhatuse liikme ja tegevjuhina ametisse Anne-Liis Ostov. Senise ASi TKM King juhatuse liikme Tiit Mägi volitused lõpevad 1. mail 2019 seoses volituste tähtaja möödumisega. Senine juhatuse liige Tiit Mägi lahkub Tallinna Kaubamaja Grupist. Loe lähemalt

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

 
Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvate ettevõtjate peamisteks tegevusaladeks on jae- ja hulgikaubandus. Grupi ettevõtted moodustavad enam kui kümnendiku kogu Eesti jaekaubandusest ning annavad tööd üle 3500 inimesele.

Loe lähemalt