Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 533,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 498,7 miljonit eurot, 6,9%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 143,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,0%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele.

Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 366,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 6,9%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 97,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 6,2%. Võrreldavate kaupluste kaupade müügitulu kasvas IV kvartalis 1,2%, aasta kokkuvõttes kahanes võrreldav müügitulu 0,7%.

Kaubamajade ärisegmendi 2014. aasta müügitulu 92,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,9%. Sellest neljandas kvartalis oli müügitulu 28,0 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta IV kvartali tuludest kõrgem 3,8%. I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2014. aasta müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, kasvades möödunud aastaga võrreldes 1,2%. Sellest IV kvartalis oli müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis oli 2013. aasta vastavast perioodist 2,5%.

Autokaubandussegmendi 2014. aasta müügitulu oli 57,7 miljonit eurot. Müügitulu ületas 20,1% eelmise aasta sama perioodi tulusid, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 16,9%. Neljanda kvartali 13,9 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale müügitulule alla 1,3%, sealhulgas kasvas KIAde müügitulu 14,2%.

Jalatsikaubanduse segmendi 2014. aasta müügitulu oli 13,3 miljonit eurot, vähenes aastaga 9,4%. IV kvartalis oli käive 3,1 miljonit eurot, kahanedes võrreldes 2013. aasta sama perioodiga 22,4%.

Kinnisvarade ärisegmendi 2014. aasta kontserniväline müügitulu oli 3,3 miljonit eurot. Müügitulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. IV kvartali kontserniväline müügitulu oli 0,8 miljonit eurot, vähenes eelmise aastaga võrreldes 10,3%.