Tallinna Kaubamaja Grupi ettevõtted peavad oluliseks sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamist oma igapäevategevuses.  Läbi mitmete toetusprojektide edendatakse Eesti elu erinevaid valdkondi ja aidatakse kaasa kogukonna arengule ja inimeste elukvaliteedi tõusule.

Ülevaade peamistest toetusvaldkondadest ja näiteid projektidest:

Eesti laste heaolu, tervis ja areng

Selveri korraldab jõuluprojekti „koos on kergem“, mille raames kogutakse raha haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks. Kaubamaja korraldab erinevaid laste toetamise projekte, nagu MTÜ Clinic Clowns (Doktor Kloun) rinnamärkide müük, erivajadustega laste aitamiseks suunatud projektid Eesti Liikumispuuetega Laste Tugiühingu toetuseks ning MTÜ Charity Pirital heategevuskontserdi „Heli Puudutus“ toetuseks. Tartu Kaubamaja keskus on TÜ Kliinikumi Lastefondi pikaajaline koostööpartner, koos on kogutud märkide müügiga raha aparaatide toetuseks ning viidud läbi väiksemaid projekte. Lisaks kingib igal aastal Tartu Kaubamaja keskus TÜ Kliinikumi naistekliiniku kaudu 800 kinkepakki vastsündinute emadele.

Suurpered


Selveri teeb koostööd MTÜ „Shalomi abikeskusega“ annetades realiseerimisaja lõpus olevaid toidukaupu puudust kannatavatele peredele. Kaubamaja varustab heategevusfond Dharmat - kingitustega emadepäeval sünnitanutele.

Sport


Selver on aastaid toetanud noortesporti ja on võrkpalliklubi Selver Tallinn nimisponsor. Selver on loonud esindusmeeskonna Selver Tallinn, kasvatab uusi sportlaseid Selver/Audentes klubis, propageerib noortesporti läbi Audentse Võrkpallikooli ning toetab Caparoli Rannavolle Keskuse kaudu rannavolle harrastamist. I.L.U. toetab Reval Ladies tenniseklubi erinevate auhindadega.

Kunst ja kultuur


Selver toetab mitmeid maakondlikke kultuuriprojekte  näiteks Saaremaa Ooperipäevad, Hiiumaa kirikukontserdid, Viljandi Folgifestival, Järvi Festival, Hiiu Folk ning teatribussi tuuri. Kaubamaja esitleb Tallinn Fashion Week raames Eesti Moekunsti auhinda Kuldnõel, propageerib igakülgselt Eesti disainerite loomingut, toetab meediapinnaga KUMU näituste ja teatrifestivali „Kuldne Mask“ toimumist, toetab TTÜ Meeskoori tegevust ning on Tallinna Loomaaia merikotkaste vaderiks. ABC King on aastaid toetanud Tallinna Linnateatrit.

Vastutustundlik tarbimine

Koostöös Uuskasutuskeskusega on Kaubamajas avatud statsionaarsed kogumispunktid kasutatud riietele ja jalatsitele.

Eesti ühiskonna areng


Tallinna Kaubamaja Grupp toetab Äripäeva arvamuskonkursi „Edukas Eesti“ toimumist, mille eemärgiks on saada uusi säravaid ideid Eesti elu edenemiseks.

Mitmekesisuse väärtustamine


Alates 2012. aastast on Kaubamaja liitunud mitmekesisuse kokkuleppega, millega kohustutakse järgima võrdse kohtlemise ja võimaluste põhimõtteid ning panustama ettevõttes mitmekesisuse arendamisele. Läbi erineva vanuse-, rahvuse-, või erivajadusega inimeste värbamise ja arendamise, saavutatakse sallivam tööõhkkond ja tuuakse ettevõttesse rohkem kogemusi ja vaatenurki.