28.04.2015

Harju Maakohtu otsus Selver AS suhtes

29.04.2015 toimus Harju Maakohtus kriminaalasja 1-14-3730 kohtuotsuse väljakuulutamine. Harju Maakohus mõistis Selver AS-i süüdi KarS § 400 lg 4 järgi ja mõistis ettevõttele rahalise karistuse summas 2 956 000 eurot, millest kohesele ärakandmisele kuuluks kohtuotsuse jõustumise korral 295 600 eurot ning muus osas jäetaks karistus täitmisele pööramata, kui Selver AS ei pane ühe aasta pikkuse katseaja jooksul toime tahtlikku...

Loe lähemalt
14.04.2015

Tallinna Kaubamaja Grupi I kvartali käive kasvas 3,2%

Tallinna Kaubamaja Grupi I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu ulatus 123,5 miljoni euroni, see tähendab aastast kasvu 3,2%. Müügitulu suurenes mahult olulisemates tegevusvaldkondandes, grupi esimese kolme kuu maksueelne kasum oli võrreldes aasta varasemaga kolm korda suurem ehk 2,7 miljonit eurot. „2015. aasta esimese kvartali müügitulu järgis kogu Eesti jaeturu rütmi. Juba mitmendat aastat järjest on talveriiete ja -jalatsite müüki takistanud...

Loe lähemalt
08.04.2015

Uus ärinimi – Tallinna Kaubamaja Grupp AS

26. märtsil 2015 toimunud Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati muuta Tallinna Kaubamaja AS-i ärinime ja kinnitada uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS. Seoses ärinime muutmisega otsustati muuta ka põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon. Täna kanti ärinime muudatus äriregistrisse ning sellest tulenevalt on alates tänasest börsiettevõtte uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS, lühinimega börsil jätkuvalt „TKM1T“. Tallinna...

Loe lähemalt
31.03.2015

Tallinna Halduskohtu otsus Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuete osas

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu summas 3,27 miljonit eurot. Kuna Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsustega jäeti Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuded rahuldamata, on Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjad esitanud tagastusnõuetega seoses tehtud Tallinna Ettevõtlusameti maksuotsuste peale kaebused Tallinna Halduskohtule. Tallinna Halduskohus tegi...

Loe lähemalt
26.03.2015

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku otsused 26.03.2015

26. märtsil 2015. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 31 913 348 häält, so 78,35% kõikidest häältest. Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 31 874 115 hääle ehk 99,88%...

Loe lähemalt
01.03.2015

Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate ühinemine

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.12.2014 börsiteate, milles teatas Viking Security AS (ühendav ühing) ja Topsec Turvateenused OÜ (ühendatav ühing) ühinemisest. Viking Security AS ja Topsec Turvateenused OÜ ühinemisotsused on vastu võetud 20.01.2015 ning ühinemine kanti äriregistrisse 26.02.2015. Vastavalt 11.12.2014 sõlmitud ühinemislepingule on Topsec Turvateenused OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Topsec Turvateenused OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse...

Loe lähemalt
10.02.2015

Tallinna Kaubamaja Grupi müügitulu kasvas mullu 7,3%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2014. aasta müügitulu oli 535 miljonit eurot, 7,3% võrra suurem kui 2013. aastal. Neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu ületas eelnenud aasta võrreldava perioodi müügitulu 5,3%. Grupi 2014. aasta puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, see on 2013. aasta tulemusest 16,2% suurem. Grupi 2014. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10 miljonit eurot, see on 11,4% suurem...

Loe lähemalt

Tartu Halduskohtu otsus Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete osas

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 25.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtted taotlevad tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 Tallinnas, Tartus ja Pärnus makstud reklaamimaksu. Nimetatud tagastusnõude osas tegi Tartu Halduskohus 10.02.2015 kohtuotsuse. Tallinnas ja Pärnus on kaebused menetlusse võetud, kuid kohtuistungite aegu veel kindlaks määratud ei ole. Tartu Halduskohus jättis 10.02.2015 rahuldamata Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtete (Kaubamaja AS,...

Loe lähemalt
08.01.2015

OÜ TKM Beauty nõukogu moodustamine

Tallinna Kaubamaja ASi tütarettevõttele OÜ TKM Beauty moodustatakse nõukogu. OÜ TKM Beauty ainuosaniku otsusel muudetakse põhikirja, mis sätestab nõukogu olemasolu. OÜ TKM Beauty nõukogu moodustatakse koosseisus Andres Järving, Enn Kunila, Jüri Käo ja Raul Puusepp. Nõukogu liikmed on valitud 3-aastaseks ametiajaks ning nende volitused algavad alates põhikirja uue redaktsiooni jõustumisest (st. äriregistri kande tegemisest). OÜ TKM Beauty tegevusvaldkonnaks on...

Loe lähemalt
07.01.2015

2014. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

Tallinna Kaubamaja kontserni 2014. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 533,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2013. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 498,7 miljonit eurot, 6,9%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 143,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,0%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele. Supermarketite ärisegmendi 2014. aasta esialgne konsolideeritud müügitulu oli 366,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 6,9%....

Loe lähemalt