29.03.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 06.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Tallinna Kaubamaja Grupp AS maksab dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 09.04.2021.

Loe lähemalt
18.03.2021

Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus on 22. veebruaril 2021 kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus Vabariigi Valitsuse korralduste mõistes, mille korraldamine on keelatud ning...

Loe lähemalt

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

19. märtsil 2021. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 541 042 häält, so 72,53% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 54 aktsionäri.

Loe lähemalt
01.03.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp laiendab turvaäri

Eile, 1. märtsil viidi lõpule Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõte Viking Security AS tehing P. Dussmann Eesti OÜ turvateenuste ärivaldkonna omandamiseks Eestis. Tehinguga lähevad P. Dussmann Eesti turvateenuste osutamisega seotud vara ja lepingud täies mahus üle Viking Securityle, ettevõtte töötajate arv kasvab ligi 500ni. Viking Security AS on turuosalt kolmas turvaettevõtte Eestis. „Viking Security eesmärgiks on pakkuda laia turvateenuste valikut,...

Loe lähemalt
21.02.2021

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 22.02.2021, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2020. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 21. jaanuaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.  Lisainfo: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

Loe lähemalt

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. märtsil 2021 kell 10:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 12. märtsil 2021 Nasdaq CSD Eesti...

Loe lähemalt
20.01.2021

2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 201,3 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,5%. 12 kuu müügitulu oli 741,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 717,2 miljonit eurot, 3,4%. Grupi 2020. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,0 miljonit eurot, mis on 45,6% nõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi...

Loe lähemalt
04.01.2021

Tallinna Kaubamaja Grupp AS turvateenuste valdkonna laienemine

30.12.2020, sõlmis Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte VIKING SECURITY AS lepingu, millega omandab P. DUSSMANN EESTI Osaühingult tema turvateenuste ärivaldkonna Eestis koos sellesse kuuluvate varade ja lepingutega. Alates 01.03.2021 lähevad äritegevuse omandamise tulemusel P. DUSSMANN EESTI Osaühingu koosseisu kuuluva turvateenuste osutamisega seotud vara ja lepingud tervikuna ning muutmata kujul üle VIKING SECURITY AS-ile. Turvateenuste osutamist jätkatakse ärinime VIKING SECURITY...

Loe lähemalt
28.12.2020

Finantstulemuste avaldamine 2021. aastal

Finantstulemuste avaldamine 2021. aastal 2021. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel peale börsipäeva lõppu: 2020.a. 4. kvartali ja 12 kuu vahearuanne 21. jaanuar2020.a. auditeeritud aastaaruanne 22. veebruar2021.a. 1. kvartali ja 3 kuu vahearuanne 13. aprill2021.a. 2. kvartali ja 6 kuu vahearuanne 13. juuli2021.a. 3. kvartali ja 9 kuu vahearuanne 12. oktoober Raul Puusepp Juhatuse esimees...

Loe lähemalt
11.10.2020

2020. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 194,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 8,1%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 524,6 miljonit eurot, 3,1%. Kontserni 2020. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 7,4 miljonit eurot, mis jäi ligi kolmandiku võrra...

Loe lähemalt