2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 217,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,1%. 2021. aasta müügitulu oli 821,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 741,9 miljonit eurot, 10,7%. Grupi 2021. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,7 miljonit eurot, mis oli 46,6% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta puhaskasum oli 32,0 miljo

Loe edasi

2021. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 206,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,2%. Üheksa kuu müügitulu oli 604,1 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, 11,7%. Grupi 2021. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 12,6 miljonit eurot, mis oli 69,1% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2021. aasta 9 kuu pu

Loe edasi

TKM Grupp plaanib sulgeda ABC KING ja SHU kauplused

TKM Grupp teatas täna börsile kaubanduskeskustes asuvate ABC KING ja SHU füüsiliste kingapoodide sulgemise otsusest. Kauplused suletakse järk-järgult järgneva aasta jooksul. Grupp jääb edaspidi jalatsitega kauplema e-kanalites, Kaubamajas ja suuremates Selverites.

Loe edasi

2021. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Alates käesolevast 2021. aasta II kvartali ja I poolaasta vahearuandest on Grupp otsustanud teha muudatuse oma segmendiaruandluse struktuuris. Tuuakse välja uus turvasegment ning senine jalatsikaubanduse segment liidetakse kaubamajade segmendiga. Vastavad võrdlusandmed korrigeeritakse tagasiulatuvalt. Grupi 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 207,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 21,2%. I poolaasta müügitulu oli 398,0 miljonit euro

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete Kaubamaja AS, TKM Auto OÜ, Aktsiaselts VIKING MOTORS ja Kulinaaria OÜ nõukogud otsustasid pikendada juhatuse liikmete volitusi. Kaubamaja AS nõukogu otsusel jätkab juhatuse liikmena Erkki Laugus, tema volitusi pikendati uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 15.06.2024. TKM Auto OÜ nõukogu ja Aktsiaselts VIKING MOTORS nõukogu otsustel jätkab mõlema ettevõtte juhatuse liikmena Jüri Kuusk, tema volitusi pikendati mõlemas ettevõttes uueks 3-aastaseks ametiajak

Loe edasi

2021. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2021. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 190,8 miljonit eurot. Võrreldes 2020. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 175,5 miljonit eurot, oli kasv 8,7%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot, mis võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga suurenes 0,4 miljoni euro võrra. Maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot ja see jäi aasta varasemale tulemusele alla 1,9 miljoni euroga.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 06.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Tallinna Kaubamaja Grupp AS maksab dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 09.04.2021.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

19. märtsil 2021. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 541 042 häält, so 72,53% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 54 aktsionäri.

Loe edasi

Aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumine ja sellel osalemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus on 22. veebruaril 2021 kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 19. märtsil 2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Korraline üldkoosolek ei ole avalik koosolek ega avalik üritus Vabariigi Valitsuse korralduste mõistes, mille korraldamine on keelatud ning seega Tallinna Kaubamaja Grupp AS akts

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp laiendab turvaäri

Eile, 1. märtsil viidi lõpule Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõte Viking Security AS tehing P. Dussmann Eesti OÜ turvateenuste ärivaldkonna omandamiseks Eestis. Tehinguga lähevad P. Dussmann Eesti turvateenuste osutamisega seotud vara ja lepingud täies mahus üle Viking Securityle, ettevõtte töötajate arv kasvab ligi 500ni.

Loe edasi

Lehed