Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tütarettevõtete juhatuse ja nõukogu volituste pikendamine

Andres Heinver on olnud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontserni kuuluva ettevõtte Kulinaaria OÜ juhatuse liige alates asutamisest, see on 21.06.2012. Seoses tema juhatuse liikme volituste lõppemisega on Kulinaaria OÜ nõukogu otsustanud pikendada Andres Heinver’i volitusi juhatuse liikmena uueks 3-aastaseks ametiajaks.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tütarettevõtte Kaubamaja AS juhatuse volituste pikendamine

Seoses juhatuse liikme volituste lõppemisega on Kaubamaja ASi nõukogu otsustanud pikendada Erkki Laugus’e volitusi juhatuse liikmena uueks 3-aastaseks ametiajaks.

Loe edasi

Tallinna Halduskohtu otsus Selver AS Pärnu reklaamimaksu tagastusnõude osas

20.05.2015 jättis Tallinna Halduskohus (Pärnu kohtumaja) rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte Selver AS kaebuse...

Loe edasi

Harju Maakohtu otsus Selver AS suhtes

29.04.2015 toimus Harju Maakohtus kriminaalasja 1-14-3730 kohtuotsuse väljakuulutamine. Harju Maakohus mõistis Selver AS-i süüdi...

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupi I kvartali käive kasvas 3,2%

Tallinna Kaubamaja Grupi I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu ulatus 123,5 miljoni euroni, see tähendab aastast kasvu 3,2%...

Loe edasi

Uus ärinimi - Tallinna Kaubamaja Grupp AS

26. märtsil 2015 toimunud Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati muuta Tallinna Kaubamaja AS-i ärinime ja kinnitada uueks ärinimeks Tallinna Kaubamaja Grupp AS.

Loe edasi

Tallinna Halduskohtu otsus Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate müügimaksu tagastusnõuete osas

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu summas 3,27 miljonit eurot.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku otsused 26.03.2015

26. märtsil 2015. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupi AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. märtsil 2019. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjate ühinemine

Tallinna Kaubamaja AS avaldas 11.12.2014 börsiteate, milles teatas Viking Security AS (ühendav ühing) ja Topsec Turvateenused OÜ (ühendatav ühing) ühinemisest.

Loe edasi

Lehed