Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2019, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 24. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Loe edasi

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. 12 kuu müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, 4,6%. Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis on 3,3% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2018. aasta puhaskasu

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2019. aastal

2019. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused teates väljatoodud kuupäevadel.

Loe edasi

Selver Latvia SIA äriregistrist kustutamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 30.08.2018 börsiteate, milles teavitas Läti jaekaubandusturul opereerimiseks loodud tütarettevõtte Selver Latvia SIA tegevuse lõpetamisest

Loe edasi

Osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts otsustas ainuosanikuna pikendada osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmete volitusi uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 03.12.2018. osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmed on Enn Kunila (nõukogu esimees), Jüri Käo, Andres Järving ja Raul Puusepp.

Loe edasi

Kõrge tunnustus Tallinna Kaubamaja Grupile börsiettevõtete hindamisel

Tallinna Kaubamaja Gruppi tunnustati Balti börsiettevõtete hulgas auväärse teise kohaga.

Loe edasi

2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 167,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 3,9%. 9 kuu müügitulu oli 501,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 476,2 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, mis on 3,5% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2018. aast

Loe edasi

KIA Auto AS nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte TKM Auto OÜ otsustas ainuaktsionärina pikendada KIA Auto AS nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 23.09.2018.

Loe edasi

Selver Latvia SIA likvideerimine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 08.10.2009 börsiteate, milles teavitas, et külmutab Läti jaekaubandusturul opereerimiseks loodud tütarettevõtte Selver Latvia SIA tegevuse. Tegevuse külmutamise tingis toonane Läti majanduskeskkonna järsk halvenemine ja asjaolu, et tulemused ei vastanud ootustele. 2010. aasta alguseks suleti kõik kuus Lätis tegutsenud kauplust. Kaupluste sulgemise järgselt ei ole Selver Latvia SIA-s äritegevust toimunud. Tänaseks on otsustatud äritegevust Lätis supermarketite

Loe edasi

Euroopa Kohtu otsus Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetluses

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot. Tallinna linn on tagastanud Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjatele aktsiisikaupadelt tasutud müügimaksu ja vaidlus jätkub mitteaktsiisikaupade osas (börsiteade 10.05.2016 ja 30.06.2016).

Loe edasi

Lehed