2019. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 179,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,3%. 9 kuu müügitulu oli 525,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 498,8 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2019. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 10,9 miljonit eurot, mis on 10,4% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2019. aa

Loe edasi

2019. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat 4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu pu

Loe edasi

Dividendi väljamakse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Loe edasi

2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta vara

Loe edasi

Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte AS TKM King juhatuse koosseisus

Tallinna Kaubamaja Grupp AS koondab teatud kaubagruppide müügile spetsialiseerinud ketikaubandused ühtse juhtimise alla. Muudatus puudutab tütarettevõtteid AS TKM King, OÜ TKM Beauty ja OÜ TKM Beauty Eesti. Eelnevaga seoses asub alates 4. aprillist 2019 Tallinna Kaubamaja Grupp ASile kuuluva, ABC King ning SHU kaupluseid opereeriva ASi TKM King juhatuse liikme ja tegevjuhina ametisse Anne-Liis Ostov. Senise ASi TKM King juhatuse liikme Tiit Mägi volitused lõpevad 1. mail 2019 seoses volituste tä

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 04.04.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 21.03.2019

21. märtsil 2019. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 804 769 häält, so 73,18 % kõikidest häältest.

Loe edasi

Olulise osaluse muudatus

Lähtudes väärtpaberituru seadusest teatas KJK FUND SICAV-SIF Tallinna Kaubamaja Grupp ASile, et seoses aktsiate müügitehinguga 25. veebruaril 2019 vähenes KJK FUND SICAV-SIF osalus Tallinna Kaubamaja Grupp ASis alla 5%. Peale sooritatud müügitehingut omab KJK FUND SICAV-SIF (ING Luxembourg S.A. AIF kontol) kokku 4,97% Tallinna Kaubamaja Grupp ASi hääleõiguslikest aktsiatest.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. märtsil 2019. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Loe edasi

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2019, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 24. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Loe edasi

Lehed