Dividendi väljamakse

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride 21. märtsil 2019 toimunud korralise üldkoosoleku otsuse alusel makstakse dividendi 0,71 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti 4. aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Loe edasi

2019. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 163,7 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aasta I kvartaliga, mil võrreldav müügitulu oli 158,6 miljonit eurot, oli kasv 3,2%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 2,2 miljonit eurot seoses dividendidelt arvestatud tulumaksuga (6,5 miljonit eurot). 2018. aasta esimese kvartali kahjum oli 0,2 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 6,2 miljonit eurot. Maksueelne kasum oli 4,3 miljonit eurot ja see jäi aasta vara

Loe edasi

Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte AS TKM King juhatuse koosseisus

Tallinna Kaubamaja Grupp AS koondab teatud kaubagruppide müügile spetsialiseerinud ketikaubandused ühtse juhtimise alla. Muudatus puudutab tütarettevõtteid AS TKM King, OÜ TKM Beauty ja OÜ TKM Beauty Eesti. Eelnevaga seoses asub alates 4. aprillist 2019 Tallinna Kaubamaja Grupp ASile kuuluva, ABC King ning SHU kaupluseid opereeriva ASi TKM King juhatuse liikme ja tegevjuhina ametisse Anne-Liis Ostov. Senise ASi TKM King juhatuse liikme Tiit Mägi volitused lõpevad 1. mail 2019 seoses volituste tä

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 04.04.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 21.03.2019

21. märtsil 2019. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 804 769 häält, so 73,18 % kõikidest häältest.

Loe edasi

Olulise osaluse muudatus

Lähtudes väärtpaberituru seadusest teatas KJK FUND SICAV-SIF Tallinna Kaubamaja Grupp ASile, et seoses aktsiate müügitehinguga 25. veebruaril 2019 vähenes KJK FUND SICAV-SIF osalus Tallinna Kaubamaja Grupp ASis alla 5%. Peale sooritatud müügitehingut omab KJK FUND SICAV-SIF (ING Luxembourg S.A. AIF kontol) kokku 4,97% Tallinna Kaubamaja Grupp ASi hääleõiguslikest aktsiatest.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. märtsil 2019. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Loe edasi

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2019, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 24. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Loe edasi

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. 12 kuu müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, 4,6%. Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis on 3,3% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2018. aasta puhaskasu

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2019. aastal

2019. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused teates väljatoodud kuupäevadel.

Loe edasi

Lehed