Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 21.03.2019

21. märtsil 2019. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 804 769 häält, so 73,18 % kõikidest häältest.

Loe edasi

Olulise osaluse muudatus

Lähtudes väärtpaberituru seadusest teatas KJK FUND SICAV-SIF Tallinna Kaubamaja Grupp ASile, et seoses aktsiate müügitehinguga 25. veebruaril 2019 vähenes KJK FUND SICAV-SIF osalus Tallinna Kaubamaja Grupp ASis alla 5%. Peale sooritatud müügitehingut omab KJK FUND SICAV-SIF (ING Luxembourg S.A. AIF kontol) kokku 4,97% Tallinna Kaubamaja Grupp ASi hääleõiguslikest aktsiatest.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 21. märtsil 2019. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.

Loe edasi

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 25.02.2019, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 24. jaanuaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Loe edasi

2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 182,4 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,2%. 12 kuu müügitulu oli 681,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, 4,6%. Grupi 2018. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis on 3,3% madalam eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Kontserni 2018. aasta puhaskasu

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2019. aastal

2019. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused teates väljatoodud kuupäevadel.

Loe edasi

Selver Latvia SIA äriregistrist kustutamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 30.08.2018 börsiteate, milles teavitas Läti jaekaubandusturul opereerimiseks loodud tütarettevõtte Selver Latvia SIA tegevuse lõpetamisest

Loe edasi

Osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaselts otsustas ainuosanikuna pikendada osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmete volitusi uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 03.12.2018. osaühing Tartu Kaubamaja Kinnisvara nõukogu liikmed on Enn Kunila (nõukogu esimees), Jüri Käo, Andres Järving ja Raul Puusepp.

Loe edasi

Kõrge tunnustus Tallinna Kaubamaja Grupile börsiettevõtete hindamisel

Tallinna Kaubamaja Gruppi tunnustati Balti börsiettevõtete hulgas auväärse teise kohaga.

Loe edasi

2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 167,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 3,9%. 9 kuu müügitulu oli 501,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 476,2 miljonit eurot, 5,3%. Grupi 2018. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, mis on 3,5% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum. Grupi 2018. aast

Loe edasi

Lehed