Audiitorteenuse hange

Tallinna Kaubamaja Grupp AS koostöös enamusosalust omava ettevõtete grupiga NG Kapital OÜ (edaspidi nimetatud koos Grupp) kuulutab välja hanke 2019. – 2021. majandusaastate aastaaruannete auditeerimiseks. Hanke tulemusena sõlmitakse teenusleping pakkujaga, kelle pakkumus vastab hanke kvalifitseerimistingimustele ning katab kõige paremini Grupi vajadused teenuse osas.

Loe edasi

2018. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2018. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 159,5 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 150,7 miljonit eurot, oli kasv 5,9%.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 09.04.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 22.03.2018

22. märtsil 2018. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 32 739 157 häält, so 80,38% kõikidest häältest.

Loe edasi

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2017

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 26.02.2018, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2017. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ettevalmistatud aruanded ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 25. jaanuaril 2018 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22. märtsil 2018. aastal algusega kell 11.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22. märtsil 2018 kell 10.30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 15. märtsil 2018 Nasdaq CSD Eesti arvel

Loe edasi

2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2017. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 175,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 7,4%. 12 kuu müügitulu oli 651,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2016. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 598,4 miljonit eurot, 8,8%.

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2018. aastal

2018. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel peale börsipäeva lõppu...

Loe edasi

Viking Motors AS alustab tegevust ametliku Peugeot edasimüüjana Eestis

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtja Viking Motors AS alustab 01.01.2018 tegevust ametliku Peugeot müüjana Eestis. Seni on Tallinna Kaubamaja Grupp AS omanud Peugeot müügi õiguseid Lätis.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse tulemused

Peapreemia võitis võistlustöö „CITY BREAK“, mille autoreid esindava arhitektuuribürooga DAGOpen OÜ alustatakse projekteerimislepingu läbirääkimisi.

Loe edasi

Lehed