Tallinna Ringkonnakohtu täielikult õigeksmõistev otsus Selver AS suhtes

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 otsusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Selver AS avaldab tema ja endise töötaja suhtes tehtud ringkonnakohtu otsuse suhtes siirast heameelt.

Loe edasi

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 555,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, 3,8%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 153,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,1%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele.

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2016. aastal

2016. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel pärast börsipäeva lõppu...

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate ühinemine

Vastavalt 16.11.2015 sõlmitud ühinemislepingule on Digisilm Videovalve OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Digisilm Videovalve OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Digisilm Videovalve OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutu.

Loe edasi

Halduskohtu otsus Tallinna reklaamimaksu tagastusnõude osas

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 25.08.2014 börsiteate reklaamimaksu tagastusnõuete esitamise kohta. 11.02.2015 ja 21.05.2015 teavitasime kohtu otsustest Pärnus ja Tartus tasutud reklaamimaksu osas. 30.11.2015 tehti teatavaks ka otsus Tallinnas tasutud reklaamimaksu tagastusnõude osas.

Loe edasi

Tütarettevõtjate ühinemine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS teavitas 08.07.2015 börsi 100% Digisilm Videovalve OÜ osade omandamisest tütarettevõte Viking Security AS poolt. Tehinguga täiustati Viking Security AS elektrooniliste hoiatus-, valvamis- ja jälgimissüsteemide projekteerimise, paigaldamise ja hooldusega seotud teenuseid.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja müügimaja uuendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi tütarettevõte Kaubamaja AS opereerib traditsioonilist täisformaadis kaubamaja, mis hõlmab moe-, toidu-, kodu-, ilu- ja lastekaupade müüke. Kaubamaja AS müügimajad asuvad Tallinnas ja Tartus. Kaubamaja AS on alustanud tegevusi 1960. aastal ehitatud Tallinna müügimaja uuendamiseks, mille tulemusel sünnib kavandatu kohaselt täielikult uuenenud, olemasoleva müügipinna suurusega võrreldes oluliselt suurem kaasaegne linna- ja ostukeskkond.

Loe edasi

2015. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 139,8 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,9%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 402,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 389,5 miljonit eurot, 3,3%.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp on konkurentsivõimelisim ettevõte 2015

8. oktoobril kuulutati Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt välja Eesti konkurentsivõimelisemad ettevõtted. Tallinna Kaubamaja Grupp pälvis konkursil taas kõrge tunnustuse ja kuulutati Eesti konkurentsivõimelisimaks jaekaubandusettevõtteks 2015.

Loe edasi

KIA Auto AS nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõte TKM Auto OÜ otsustas ainuaktsionärina pikendada KIA Auto AS nõukogu liikmete volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks alates 22.09.2015. KIA Auto AS nõukogu liikmed on Aarne Õllek (nõukogu esimees), Jüri Käo, Enn Kunila, Andres Järving ja Raul Puusepp.

Loe edasi

Lehed