Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot.

Loe edasi

Riigikohus saatis Selver AS-i puudutava vaidluse uueks arutamiseks ringkonnakohtule

Tallinna Ringkonnakohus lõpetas 20.01.2016 lahendiga kriminaalasjas 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes kriminaalmenetluse seoses aegumistähtaja möödumisega. Prokuratuur kaebas otsuse edasi Riigikohtusse.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS otsustas ainuaktsionärina pikendada Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volitusi uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 20.05.2016.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna ja Tartu Halduskohtud on jätnud Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete Tallinnas, Tartus ja Pärnus tasutud reklaamimaksu tagastusnõuded rahuldamata (börsiteated 11.02.2015, 21.05.2015 ja 01.12.2015). Vaidlustasime kõik nimetatud esimese astme kohtuotsused ringkonnakohtus.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete müügimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot.

Loe edasi

Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte AS TKM King juhatuse koosseisus

Alates 1. maist 2016 asub Tallinna Kaubamaja Grupp ASile kuuluva, ABC King ning SHU kaupluseid opereeriva TKM King ASi juhatuse liikme ja tegevjuhina ametisse Tiit Mägi.

Loe edasi

2016. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 136,9 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aasta I kvartaliga, mil müügitulu oli 123,5 miljonit eurot, oli kasv 10,8%. Müügitulu kasvas kõigis grupi segmentides.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 12.04.2016

12. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 32 330 056 häält, so 79,38% kõikidest häältest.

Loe edasi

Riigikohtu määrus Selver AS-i puudutava Riigiprokuratuuri määruskaebuse menetlusse võtmise kohta

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 määrusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Riigiprokuratuur esitas viidatud õigeksmõistva kohtumääruse peale määruskaebuse Riigikohtule.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 12. aprillil 2016. aastal algusega kell 14.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Loe edasi

Lehed