Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete Selver AS ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ nõukogud otsustasid pikendada juhatuse liikmete volitusi.

Loe edasi

2016. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 148,1 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 6,0%. 9 kuu müügitulu oli 435,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 402,6 miljonit eurot, 8,2%. Grupi 2016. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,4 miljonit eurot, mis on 40,7% enam, kui eelmise aasta võrreldava perioodi kasum.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupi delegatsioon osales New Yorgis börsikella helistamise tseremoonial

17. augustil osales Tallinna Kaubamaja Grupi delegatsioon New Yorgis Nasdaqi börsikauplemise avamise tseremoonial ja helistas sümboolset kauplemispäeva algust tähistavat kella. Samal ajal näidati Tallinna Kaubamaja Gruppi tutvustavat videot New Yorgi Time Square’il Nasdaqi ekraanidel.

Loe edasi

2016. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2016. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 150,5 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 8,0%. I poolaasta müügitulu oli 287,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2015. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 262,8 miljonit eurot, 9,4%.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete mitteaktsiisikauba müügimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot.

Loe edasi

Riigikohus saatis Selver AS-i puudutava vaidluse uueks arutamiseks ringkonnakohtule

Tallinna Ringkonnakohus lõpetas 20.01.2016 lahendiga kriminaalasjas 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes kriminaalmenetluse seoses aegumistähtaja möödumisega. Prokuratuur kaebas otsuse edasi Riigikohtusse.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste pikendamine

Tallinna Kaubamaja Grupp AS otsustas ainuaktsionärina pikendada Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu liikmete volitusi uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 20.05.2016.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete reklaamimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna ja Tartu Halduskohtud on jätnud Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete Tallinnas, Tartus ja Pärnus tasutud reklaamimaksu tagastusnõuded rahuldamata (börsiteated 11.02.2015, 21.05.2015 ja 01.12.2015). Vaidlustasime kõik nimetatud esimese astme kohtuotsused ringkonnakohtus.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete müügimaksu tagastusnõuete menetlused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 11.08.2014 börsiteate, milles teavitas, et tema tütarettevõtjad taotlevad tagasi ajavahemikus 1. juuni 2010 kuni 31. detsember 2011 Tallinnas makstud müügimaksu kogusummas 3,27 miljonit eurot.

Loe edasi

Muudatused Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtte AS TKM King juhatuse koosseisus

Alates 1. maist 2016 asub Tallinna Kaubamaja Grupp ASile kuuluva, ABC King ning SHU kaupluseid opereeriva TKM King ASi juhatuse liikme ja tegevjuhina ametisse Tiit Mägi.

Loe edasi

Lehed