Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 12.04.2016

12. aprillil 2016. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 32 330 056 häält, so 79,38% kõikidest häältest.

Loe edasi

Riigikohtu määrus Selver AS-i puudutava Riigiprokuratuuri määruskaebuse menetlusse võtmise kohta

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 määrusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Riigiprokuratuur esitas viidatud õigeksmõistva kohtumääruse peale määruskaebuse Riigikohtule.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 12. aprillil 2016. aastal algusega kell 14.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Loe edasi

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu kiitis täna, 01.03.2016, toimunud koosolekul heaks Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2015. majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga.

Loe edasi

2015. aasta VI kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 555,4 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, 3,8%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 152,9 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,1%.

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp sai suure tunnustuse osaliseks

Nasdaq Balti börsid tunnustasid 28. jaanuaril 2016 Tallinnas, Riias ja Vilniuses toimunud galaõhtul Baltikumi parimate investorsuhetega börsiettevõtteid. Parimad ettevõtted selgitati Baltic Market Awards konkursi raames välja juba 10. aastat järjest, auhinnakategooriaid oli kokku kaheksa.

Loe edasi

Tallinna Ringkonnakohtu täielikult õigeksmõistev otsus Selver AS suhtes

Tallinna Ringkonnakohus tühistas 20.01.2016 otsusega kohtuasjas nr 1-14-3730 Selver AS-i ja tema endise töötaja Tiiu Valgu suhtes maakohtu poolt varasemalt tehtud süüdimõistva otsuse ja mõistis Selver AS-i kasuks välja õigusabikulud. Selver AS avaldab tema ja endise töötaja suhtes tehtud ringkonnakohtu otsuse suhtes siirast heameelt.

Loe edasi

2015. aasta IV kvartali ja 12 kuu müügitulemused

Tallinna Kaubamaja Grupi 2015. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 555,5 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2014. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 535,0 miljonit eurot, 3,8%. Neljandas kvartalis oli kontserni müügitulu 153,0 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 5,1%. Müügitulu kasv vastas kontserni ootustele.

Loe edasi

Finantstulemuste avaldamine 2016. aastal

2016. aastal avaldatakse Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud finantstulemused järgmistel kuupäevadel pärast börsipäeva lõppu...

Loe edasi

Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtjate ühinemine

Vastavalt 16.11.2015 sõlmitud ühinemislepingule on Digisilm Videovalve OÜ õigusjärglaseks Viking Security AS ning kogu Digisilm Videovalve OÜ vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Viking Security AS-ile. Ühinemisega seoses kustutati äriregistrist Digisilm Videovalve OÜ. Ühinemise tulemusel ühendava ühingu aktsiakapital ei muutu.

Loe edasi

Lehed